گروه بندی های جام جهانی قطر

📅 ارسال شده در ۸ مهر ۱۴۰۱ - 💬 0 دیدگاه

گروه بندی های جام جهانی 2022 در کشور قطر با حضور 32 تیم در هشت گروه چهار تیمی آغاز می شود:

گروه A: قطر، اکوادور، سنگال، هلند

گروه B: انگلیس، ایران، آمریکا، ولز

گروه C: آرژانتین، عربستان سعودی، مکزیک، لهستان

گروه D: فرانسه، استرالیا، دانمارک، تونس

گروه E: اسپانیا، کاستاریکا، آلمان، ژاپن

گروه F: بلژیک، کانادا، مراکش، کرواسی

گروه G: برزیل، صربستان، سوئیس، کامرون

گروه H: پرتغال، غنا، اروگوئه، کره جنوبی

فرمت و برنامه جام جهانی چگونه است؟

هر روز چهار مسابقه در مرحله گروهی در یک دوره ی دوازده روزه برگزار می شود و شاهد صعود برندگان و نایب قهرمانان به مرحله یک هشتم نهایی خواهیم بود.

برخلاف یورو 2020، یک بازی پلی آف برای رده سوم در 17 دسامبر برگزار خواهد شد.

 

شرط بندی گروه B جام جهانی (گروه ایران) چطور خواهد بود؟ روی چه تیمی شرط بندی کنیم؟

 

مرحله گروهی – زمان های شروع بازی در انگلستان

یکشنبه 20 نوامبر

گروه A: قطر – اکوادور (ورزشگاه البیت، الخور؛ شروع ساعت 19)

دوشنبه 21 نوامبر

گروه B: انگلیس – ایران (ورزشگاه بین المللی خلیفه، الریان؛ شروع ساعت 13)

گروه A: سنگال – هلند (ورزشگاه الثومه، الخور؛ شروع ساعت 16)

گروه B: آمریکا – ولز (ورزشگاه احمد بن علی، الریان؛ شروع ساعت 19)

سه شنبه 22 نوامبر

گروه C: آرژانتین – عربستان سعودی (ورزشگاه نمادین لوسیل، لوسیل؛ شروع ساعت 10 صبح)

گروه D: دانمارک – تونس (استادیوم شهر آموزش، الریان؛ شروع ساعت 13)

گروه C: مکزیک – لهستان (ورزشگاه 974، دوحه؛ شروع ساعت 16)

گروه D: فرانسه – استرالیا (ورزشگاه الجنوب، الوکره؛ شروع ساعت 19)

چهارشنبه 23 نوامبر

گروه F: مراکش – کرواسی (ورزشگاه البیت، الخور؛ شروع ساعت 10 صبح)

گروه E: آلمان – ژاپن (ورزشگاه بین المللی خلیفه، الریان؛ شروع ساعت 13)

گروه E: اسپانیا – کاستاریکا (ورزشگاه الثوماما، الخور؛ شروع ساعت 16)

گروه F: بلژیک – کانادا (ورزشگاه احمد بن علی، الریان؛ شروع ساعت 19)

پنجشنبه 24 نوامبر

گروه G: سوئیس – کامرون (ورزشگاه الجنوب، الوکره؛ شروع ساعت 10 صبح)

گروه H: اروگوئه – کره جنوبی (استادیوم شهر آموزش، الریان؛ شروع ساعت 13)

گروه H: پرتغال – غنا (ورزشگاه 974، دوحه؛ شروع ساعت 16)

گروه G: برزیل – صربستان (استادیوم نمادین لوزایل، لوسیل؛ شروع ساعت 19)

جمعه 25 نوامبر

گروه B: ولز – ایران (ورزشگاه احمد بن علی، الریان؛ شروع ساعت 10 صبح)

گروه A: قطر – سنگال (ورزشگاه الثومه، الخور؛ شروع ساعت 13)

گروه A: هلند – اکوادور (ورزشگاه بین المللی خلیفه،

الریان؛ شروع ساعت 16)

گروه B: انگلیس – آمریکا (ورزشگاه البیت، الخور؛ شروع ساعت 19)

شنبه 26 نوامبر

گروه C: تونس – استرالیا (ورزشگاه الجنوب، الوکره؛ شروع ساعت 10 صبح)

گروه C: لهستان – عربستان (ورزشگاه شهر آموزش، الریان؛ شروع ساعت 13)

گروه D: فرانسه مقابل دانمارک (ورزشگاه 974، دوحه؛ شروع ساعت 16)

گروه C: آرژانتین – مکزیک (استادیوم نمادین لوزایل، لوسیل؛ شروع ساعت 19)

یکشنبه 27 نوامبر

گروه E: ژاپن – کاستاریکا (استادیوم احمد بن علی، الریان؛ شروع ساعت 10 صبح)

گروه F: بلژیک – مراکش (ورزشگاه الثومه، الخور؛ شروع ساعت 13)

گروه F: کرواسی – کانادا (ورزشگاه بین المللی خلیفه، الریان؛ شروع ساعت 16)

گروه E: اسپانیا – آلمان (ورزشگاه البیت، الخور؛ شروع ساعت 19)

دوشنبه 28 نوامبر

گروه G: کامرون – صربستان (ورزشگاه الجنوب، الوکره؛ شروع ساعت 10 صبح)

گروه G: کره جنوبی – غنا (استادیوم شهر آموزش، الریان؛ شروع ساعت 13)

گروه H: برزیل مقابل سوئیس (ورزشگاه 974، دوحه؛ شروع ساعت 16)

گروه H: پرتغال – اروگوئه (استادیوم نمادین لوزایل، لوسیل؛ شروع ساعت 19)

سه شنبه 29 نوامبر

گروه A: هلند – قطر (ورزشگاه البیت الخور؛ شروع ساعت 15)

گروه A: اکوادور – سنگال (ورزشگاه بین المللی خلیفه، الریان؛ شروع ساعت 15)

گروه B: ولز – انگلیس (ورزشگاه احمد بن علی، الریان؛ شروع ساعت 19)

گروه B: ایران – آمریکا (ورزشگاه الثومه الخور؛ شروع ساعت 19)

چهارشنبه 30 نوامبر

گروه D: استرالیا – دانمارک (ورزشگاه الجنوب، الوکره؛ شروع ساعت 15)

گروه D: تونس – فرانسه (استادیوم شهر آموزش، الریان؛ شروع ساعت 15)

گروه C: لهستان – آرژانتین (ورزشگاه 974، دوحه؛ شروع ساعت 19)

گروه C: عربستان سعودی – مکزیک (استادیوم نمادین لوسیل، لوسیل؛ شروع ساعت 19)

پنجشنبه 1 دسامبر

گروه F: کرواسی – بلژیک (ورزشگاه احمد بن علی، الریان؛ شروع ساعت 15)

گروه F: کانادا – مراکش (ورزشگاه الثومه، الخور؛ شروع ساعت 15)

گروه E: کاستاریکا – آلمان (ورزشگاه البیت، الخور؛ شروع ساعت 19)

گروه E: ژاپن – اسپانیا (ورزشگاه بین المللی خلیفه، الریان؛ شروع ساعت 19)

جمعه 2 دسامبر

گروه G: کره جنوبی – پرتغال (استادیوم شهر آموزش، الریان؛ شروع ساعت 15)

گروه G: غنا – اروگوئه (ورزشگاه الجنوب، الوکره؛ شروع ساعت 15)

گروه H: صربستان مقابل سوئیس (ورزشگاه 974، دوحه؛ شروع ساعت 19)

گروه H: کامرون – برزیل (ورزشگاه نمادین لوسیل، لوسیل؛ شروع ساعت 19)

دور 16

شنبه 3 دسامبر

49 – برندگان گروه A در مقابل نایب قهرمان گروه B (ورزشگاه بین المللی خلیفه، الریان؛ شروع ساعت 15)

50 – برندگان گروه C مقابل نایب قهرمان گروه D (ورزشگاه احمد بن علی، الریان؛ شروع بازی ساعت 19)

یکشنبه 4 دسامبر

52 – برندگان گروه D در مقابل نایب قهرمانان گروه C (ورزشگاه الثومه، دوحه؛ شروع ساعت 15)

51 – برندگان گروه B در مقابل نایب قهرمانان گروه A (ورزشگاه البیت، الخور؛ شروع بازی ساعت 19)

دوشنبه 5 دسامبر

53 – برندگان گروه E در مقابل نایب قهرمان گروه F (ورزشگاه الجنوب، الوکره؛ شروع ساعت 15)

54 – برندگان گروه G در مقابل نایب قهرمانان گروه H (استادیوم 974، دوحه؛ شروع بازی ساعت 19)

سه شنبه 6 دسامبر

55 – برندگان گروه F در مقابل نایب قهرمانان گروه E (ورزشگاه شهر آموزش، الریان؛ شروع ساعت 15)

56 – برندگان گروه H در مقابل نایب قهرمانان گروه G (استادیوم نمادین Lusail، Lusail؛ شروع ساعت 19)

یک چهارم نهایی

جمعه 9 دسامبر

58 – برندگان 53 در مقابل برندگان 54 (استادیوم شهر آموزش، الریان؛ شروع ساعت 15)

57 – برندگان 49 در مقابل برندگان 50 (استادیوم نمادین لوزایل، لوسیل؛ ساعت 7 بعد از ظهر)

شنبه 10 دسامبر

60 – برندگان 55 در مقابل برندگان 56 (ورزشگاه الثومه، دوحه؛ شروع ساعت 15)

59 – برندگان 51 در مقابل برندگان 52 (ورزشگاه البیت، الخور؛ شروع ساعت 19)

نیمه نهایی

سه شنبه 13 دسامبر

61 – برندگان 57 در مقابل برندگان 58 (استادیوم نمادین لوزایل، لوسیل؛ شروع ساعت 19)

چهارشنبه 14 دسامبر

62 – برندگان 59 در مقابل برندگان 60 (ورزشگاه البیت، الخور؛ شروع ساعت 19)

شنبه 17 دسامبر

63 – پلی آف مقام سوم (ورزشگاه بین المللی خلیفه، الریان؛ شروع ساعت 15)

نهایی

یکشنبه 18 دسامبر

64 – فینال جام جهانی (استادیوم نمادین لوزایل، لوسایل؛ شروع ساعت 15)

5 / 5. 1

✍️ دیدگاه کاربران در رابطه با این مطلب

😍 شاید علاقه مند باشید...